Nabídka

Img

Nabízíme...

Zajistíme znalecký posudek-odhad ceny nemovitosti, kupní/nájemní smlouvu, zápis do katastru nemovitostí-návrh na vklad, kompletaci všech potřebných dokladů, a další.